A Biblia: unha historia real

As historias bíblicas, tal e como se nos presentan hoxe, son en moitos casos un simple reflexo da verdadeira historia. Aínda que a Biblia é coñecida como un libro de libros: un libro cuxo contido permaneceu inalterado desde o seu inicio, un exame máis detallado confirma o feito de que o seu contido foi modificado e perfeccionado varias veces ao longo do tempo para satisfacer as necesidades políticas do seu tempo.

Se é posible atopar unha edición anterior ou, mellor aínda, os escritos que precederon á propia creación da Biblia, sempre é un lugar ardente para as estruturas relixiosas. Sempre está preocupado se a nosa idea coincidirá coa dos nosos antepasados.

Cun corte político en 382 AC no Consello de Roma decidiuse cales textos son aceptables e que deben ser queimados. Os que non chegaron á falsificación final da historia adoitan ser profundamente espirituais e espiritualmente transformadores. A visión de hoxe ten moito que ver coas ensinanzas orientais. Colectivamente, ás veces refíranse gnóstico.