Neno estrela

Probas de ADN do cranio, filla estrela mostrou que contén secuencias que non proveñen de nada vivo e que aínda nos coñecemos na Terra. Así que existe a posibilidade de que sexa unha criatura de orixe extraterrestre, ou que alguén cun antepasado inmediato fose un estranxeiro.