Xeoenxeñaría

Influencia da condición dirixida ás persoas Terra, especialmente ela clima. Debido ao coñecemento insuficiente dos procesos planetarios trae xeoenxeñaría (por exemplo, usando aerosois e estelas químicas) as consecuencias negativas dun cambio climático imprevisible. Influír no clima tamén suscita cuestións éticas. Algunhas formas de cambio climático son criticadas, por exemplo Fondo Mundial para a Natureza.