Exipto: capítulos prohibidos da historia humana

20 10. 09. 2023
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

Do mesmo xeito que algúns valentes investigadores occidentais (Erich von Däniken, Christopher Dunn e moitos outros) intentan sinalar inconsistencias sen sentido na historia da humanidade, hai investigadores en Europa do Leste que comparten as mesmas ideas que os seus homólogos occidentais en Rusia.

Queda claro polos rusos nesta cuestión que académicos, candidatos a ciencias, científicos e moitos outros non teñen medo de falar e avaliar os resultados da investigación, que ás veces está en desacordo co seu contorno e, a miúdo, ten medo de vivir ou da propia vida entre os occidentais. científicos.

En Exipto, coa axuda de cincelos de cobre e martelos de pedra, pirámides, templos, obeliscos e moitos outros monumentos non puideron ser construídos por aqueles que, segundo os arqueólogos tradicionais de hoxe en día, habitaron Exipto antes de Cristo, senón outra civilización anterior que aparentemente desapareceu ou voou lonxe.

Xorde así a resposta a unha serie de preguntas sen resposta, que, por exemplo, os exipcios só coidaron e reconstruíron os edificios en ruínas deixados polos nosos chamados deuses.

Por iso, é difícil preguntarse por que os que proclaman mentiras monstruosas seguen a facelo incluso despois de que se presentasen as probas? Entón debe vir á súa mente "quen son os chamados predicadores da historia da humanidade"?

Artigos similares