Fonte de enerxía libre

37 22. 05. 2023
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

O sistema baséase na rotación dun motor magnético, que serve como xerador de enerxía libre para alimentar a lámpada LED.

Para a construción utilízanse un ventilador ordinario, unhas finas imáns montadas nas láminas do ventilador e unha bombilla. Despois necesitamos un imán que axude a xirar o rotor do ventilador.

Como se escribe debaixo do vídeo: É unha estafa ou un feito ...? É cousa túa… :)

O vídeo está en YT: Enerxía Libre

Artigos similares