Viliam Poltikovič: Mestre da ayahuasca

25. 06. 2023
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

A gran Amazonía esconde moitos segredos. Os xamáns de Amazon sorprendernos coas súas habilidades e os seus coñecementos. Tamén poden curar as chamadas enfermidades incurables, porque se comunican directamente coas plantas, que elas mesmas lles indican como curan. Os xamáns locais poden saír dos seus corpos, viaxar pola Terra e o universo, poden descargar calquera información, saber todo o que lles interesa. A clave diso é ayahuasca, unha misteriosa enredadera cuxa decocción non só cura e purifica ao home en todos os niveis, senón que tamén dá coñecemento de calquera cousa neste mundo e en mundos que aínda non se coñecen. Abre a porta a outras dimensións.

Na película coñecemos ayahuasca non só a través dos xamáns e o seu traballo, senón tamén grazas a varios expertos e persoas para os que significa unha experiencia incomparable. A película tamén apunta a unha grave ameaza para Amazonas e a súa xente. Nos medios de comunicación fálase da implacable conversa das empresas mineiras.

Artigos similares