A Gran Pirámide: o segredo da chamada cámara real

2 16. 11. 2022
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

Cal é este estraño burato na esquina dereita detrás da bañeira? O fuste ten no chan uns 1 metro de longo e uns 40 cm de ancho e leva por debaixo do nivel do chan ata un lugar descoñecido.

Persoalmente, podo confirmar que o eixe (e a reixa de cuberta) estiveron aquí nos anos 2003 e 2005. En outubro de 2011, o burato xa estaba cuberto tan a fondo que non había monumento nin monumento.

Lembremos só que recentemente houbo informes de que un grupo francés de exiptólogos descubriu anomalías na estrutura das paredes da zona ao redor da chamada cámara real e raíña. Noutras palabras, certas medidas suxiren que se poderían considerar en determinados lugares falso atopar outros espazos escondidos a través das paredes.

 

Inspirado por: Facebook

Artigos similares