Jaroslav Dušek: Cando fala unha pedra

09. 11. 2022
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

A película sobre Jaroslav Dušek non é un retrato típico dunha persoa famosa. Pola contra, trátase de captar a súa vida interior, as súas opinións e as súas actitudes cara ás cousas que afectan a cada ser.

Artigos similares