¿Evolución ou creacionismo? Evolución e creacionismo ...

17 18. 08. 2023
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

Aínda hai unha disputa sobre se a vida neste planeta (e, polo tanto, os humanos) xurdiu a través da evolución ou da intervención do exterior: foron creadas. As probas xenéticas dos últimos anos demostran que hai fragmentos de algo no noso xenoma que non procede deste planeta e polo tanto non podería ter xurdido pola mera evolución, polo menos non a escala da Terra. Por outra banda, temos a proba viva de que a natureza pode manexarse ​​por si mesma e, de feito, na forma evolución desenvolver especies animais.

Entón xorde a pregunta, o camiño leva de novo polo medio entre dous extremos? Outra pregunta é, como encaixa unha especie animal chamada home?

Artigos similares