Rapaza con ollos de raios X

26. 05. 2023
V Conferencia Internacional de Exopolítica, Historia e Espiritualidade

O documental trata sobre Natasha, de dezasete anos, que desde os dez anos afirma ter a capacidade de ver o corpo humano, e a visitan persoas de toda Rusia para contarlles o seu diagnóstico. Non obstante, os científicos son escépticos sobre as súas habilidades, polo que Natasha vai a Nova York para someterse a dúas probas e demostrar á xente que as súas habilidades son reais.

https://www.youtube.com/watch?v=FdmqpC7NFHA

Artigos similares